Play Video
talk-ic

จะเร่งแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ/ปากท้อง และเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา

ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ความช่วยเหลืออยู่ที่นี่ ไม่ว่าเมื่อไหร่หรือแบบไหนที่คุณต้องการ
ร่วมบอกปัญหากรุงเทพ?
ตอบข้อสงสัย
ดูปัญหาที่เกิดขึ้น

นโยบายของเรา

นโยบายเพื่ออนาคต เป็นหน่วยงานของพรรคที่ทำหน้าที่ศึกษา รับฟัง แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางและข้อเสนอนโยบายต่างๆ

พร้อมเป็นผู้ว่าฯ 24hr.

แผนที่

ปัญหาที่พบ คุณสามารถช่วยแจ้งปัญหาไปกับเรา

ข่าวสาร