ผมพร้อมรับใช้ชาว กทม. ด้วยทักษะทางวิชาการ การบริหาร/ประสานงาน และการทำธุรกิจ ที่สร้างสรรค์ผลงานได้ประสบความสำเร็จมามากมาย จึงเข้าใจปัญหา มองเห็นทางแก้ ลงมือทำได้ทันที เพื่อทำให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งความสุข 24 ชม.ครับ

นโยบาย 24 hr.

สนับสนุน นโยบายกรุงเทพมหานครแห่งความสุข 24 ชม.
ศูนย์แพทย์แผนไทยทั่วทุกเขต เร่งขจัดโควิด
ทำมาหากินได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง
สร้างตลาดชุมชน ให้คนมีที่ทำมาหากิน
เรียนจบไม่ตกงาน
ศูนย์แพทย์แผนไทยทั่วทุกเขต เร่งขจัดโควิด
SMART HOSPITAL
สำนักงานเขต และสวนสาธารณะ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง ด้วยระบบ S.O.S พร้อมกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั่ว กทม.
BKK GUARD คนกรุงปลอดภัย คนไทยได้งาน
จ่าย 300,000 บาท หากเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต(เฉพาะคน กทม.ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป)
SMART WOMEN CENTER ศูนย์กลางเรียนรู้และสร้างอาชีพ สำหรับสตรี
GREAT EVENT IN BKK
กรุงเทพจะเป็น HOLLYWOOD แห่งเอเชีย