นโยบายของเรา

ทำหน้าที่ศึกษา รับฟัง แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางและข้อเสนอนโยบายต่างๆ

นโยบาย
เพื่ออนาคต

นโยบาย
โฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 24

ขณะที่นโยบายสำคัญซึ่งนำมาเสนออยู่ในตอนนี้ คือ กรุงเทพฯ 24 ชั่วโมง กล่าวคือ ผู้ว่าฯ กทม. ต้องทำงาน 24 ชั่วโมง ตามสภาพสังคมในปัจจุบัน เช่น ทำมาหากิน 24 ชั่วโมง การเดินทางของชาวต่างชาติ 24 ชั่วโมง รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. ประจำทุกเขต และนโยบายที่ใช้แต่ละเขตจะแตกต่างกัน เช่น การสร้างชุมชนมุสลิมในพื้นที่หนองจอก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการจับสลากหมายเลขผู้สมัครที่ผ่านมา โฆสิต สุวินิจจิต จับได้หมายเลข 10

นโยบายของเราทำหน้าที่ศึกษา รับฟัง แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางและปัญหาต่างๆ

ศูนย์แพทย์แผนไทยทั่วทุกเขต เร่งขจัดโควิด
ทำมาหากินได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง
สร้างตลาดชุมชน ให้คนมีที่ทำมาหากิน
เรียนจบไม่ตกงาน
ศูนย์แพทย์แผนไทยทั่วทุกเขต เร่งขจัดโควิด
SMART HOSPITAL
สำนักงานเขต และสวนสาธารณะ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง ด้วยระบบ S.O.S พร้อมกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั่ว กทม.
BKK GUARD คนกรุงปลอดภัย คนไทยได้งาน
จ่าย 300,000 บาท หากเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต(เฉพาะคน กทม.ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป)
SMART WOMEN CENTER ศูนย์กลางเรียนรู้และสร้างอาชีพ สำหรับสตรี
GREAT EVENT IN BKK
กรุงเทพจะเป็น HOLLYWOOD แห่งเอเชีย